Counter

田ケ原清のページ...Pagxo de TAGAHARA Kiyoshi

私のエスペラント暦...Mia e-ista historio

学生時代からエスペラントの存在は知っていましたが、実際に学び始めたのは、神戸に就職した頃(1960年初頭)日本で初めて、世界エスペラント大会(1965年、第50回大会が東京で開催された)が行われると聞いた時でした。それを聞いて、大会の前後2−3年間は少し勉強しました。しかし、それ以降は仕事が忙しくなりエスペラントを中断していました.
2002年に定年退職しましたのでエスペラントを再勉強することに決め、高槻エスペラント会に入会しました。
En la studenta periodo mi eksciis la ekziston de Esperanto. Kiam mi komencis labori en Kobe(komence de 60aj jaroj), mi informigxis, ke la 50a Universala Kongreso de Esperanto okazos en 1965 unuafoje en Japanio kaj havos lokon en Tokyo. Tiam mi lernis Esperanton dum 2, 3 jaroj antaux kaj post la kongreso. Sed, mi farigxis okupita pro profesio kaj interrompis la lernadon de Eo.
En 2002 mi emeritigxis kaj decidis relerni Esperanton kaj aligxis al Esperanto-Societo en Takatuki(EST)


エスペラントを始めたころ...En la komenco de esperantistigxo
初等講習会参加者たちと。
Kun cxeestantoj al elementa kurso.
神戸エスペラント会のザメンホフ祭(1965)。
En Zamenhofa Festo en Kobe(1965).
エスペラントを知った学生時代。
Eksciis pri Eo en studenta periodo.

東京での世界エスペラント大会後に関西訪問の外国人を京都へ案内...Kun alilandaj e-istoj en Kyoto

退職後、高槻エスペラント会に加入...Post emeritigxo aligxis al Esperanto-Societo en Takatuki
エスペラント展準備作業に参加。
En preparado de Eo-Ekspozicio.
ザメンホフ祭で寸劇披露。
Prezentis skecxon en Zamenhofa Festo.
週例会での勉強風景。
Lernado en semajna kunveno.

亀岡での第90回日本エスペラント大会...En la 90a Japana Kongreso de Esperanto en Kameoka
当会の安倍さんと海外の参加者と一緒に。
Kun s-ro Abe de EST kaj alilandanoj.
海外の参加者と。
Kun alilandaj partoprenantoj.
科学者の分科会に出席。
Cxeestis al la sciencista kunveno.

犬山での第91回日本エスペラント大会...En la 91a Japana Kongreso de Esperanto en Inuyama
大会参加者たちと。
Kun cxeestantoj de la kongreso.
杉原千畝記念館にて。
Cxe la muzeo de SUGIHARA Chiune.
大会会場で高槻エス会の会員と。
Kun EST-anoj en la kongresejo.

会の目次へ(Enhaven de la societo)進む(Antauen)